Ad maiorem Dei gloriam – pogrzeb śp. Władysława Mula