Par. Wielowieś – Pielgrzymka do Bramy Miłosierdzia