Polski Związek Emrytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Głogowie