Schola i ministranci z par. pw. św. Jadwigi Królowej we Wschowie