W dniu 6 maja 2023 r. odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Służby Liturgicznej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej do Paradyża pod hasłem: „Ja jestem Drogą i Prawdą i Życiem”.

Plan Pielgrzymki:

8.30 Otwarcie recepcji, możliwość zwiedzania

9.30 Blok modlitewno – katechetyczny:

 • kościół: klasy 1-5 szkoły podstawowej
 • aula św. Józefa: klasy 6-8 szkoły podstawowej
 • kaplica na I piętrze: szkoły średnie
 • sala św. Tomasza: spotkanie dorosłej męskiej służby liturgicznej (lektorzy, szafarze, akolici) z biskupem Adrianem Putem

10.45 Przygotowanie do Eucharystii 
          (próba z kandydatami do funkcji lektora)

11.30 Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Adriana Puta z obrzędem błogosławieństwa do funkcji lektora

13.00 Piknik ministrantów

 • Bigos
 • Lody
 • Słodycze itp.
 • stanowisko Wojska Polskiego (pokaz sprzętu, namiot wojskowy z atrakcjami)

13.30 Blok konkursowo – sportowy:

 • Finał ligi ministranckiej
 • Konkurs liturgiczny
 • Gra terenowa 
 • Konkurencje sportowe przygotowane przez KSM

15.45 Wręczenie nagród

16.00 Zakończenie 

Informacje organizacyjne:

 1. Grupy należy zgłaszać poprzez formularz elektroniczny, dostępny tutaj: Zgłoszenia na Pielgrzymkę Służby Litrugicznej Termin zgłoszeń mija 2 maja 2022r.
 2. Podczas całości pielgrzymki za osoby niepełnoletnie odpowiadają organizatorzy wyjazdu i oni są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznego pobytu i kontrolowania odpowiedniego zachowania uczestników.
 3. Kandydatów do funkcji lektora należy zgłosić do diecezjalnego duszpasterza młodzieży, przesyłając listę uczestników oraz termin i miejsce odbytego kursu lektorskiego (L.malec@diecezjazg.pl) . Nie przyjmujemy do błogosławieństwa osób, które nie ukończyły kursu lektorskiego. Kandydaci przyjeżdżają do Paradyża z własnymi albami i uczestniczą przed mszą w próbie obrzędu błogosławieństwa. 
 4. W tym roku podczas pielgrzymki swoje stanowisko będzie miało Wojsko Polskie. Uczestnicy będą mogli zobaczyć sprzęt wojskowy, będą dla nich przygotowane zadania i konkurencje oraz materiały promocyjne.
 5. Można zgłaszać także kandydatów do konkursu liturgicznego. Materiałem do konkursu OGÓLNE WPROWADZENIE DO LEKCJONARZA MSZALNEGO (znajduje się w pierwszym tomie lekcjonarza, dostępne także w internecie)
 6. Odbędzie się także gra terenowa na ogrodach paradyskich. Chętnych do zmagań można zgłaszać w formularzu elektronicznym. Ponadto KSM będzie prowadził różne konkurencje, na które będzie można zgłosić się bezpośrednio w bloku konkursowym.
 7. Dla wszystkich uczestników przewidziany jest darmowy obiad. Będzie także można kupić lody, watę cukrową, popcorn itp.
 8. Księża są proszeni, aby zabrać ze sobą alby.
 9. W tym roku zapraszamy obecnych na spotkaniu dorosłych lektorów, szafarzy, akolitów i innych mężczyzn posługujących podczas liturgii w parafiach, na spotkanie o godz. 9.30 z biskupem Adrianem Putem.
 10. Należy zadbać o ubiór odpowiedni do pogody, ponieważ większość punktów programu odbywa się na dworze. Przyda się zarówno płaszcz przeciwdeszczowy, jak i czapka w razie mocnego słońca.
 11. W załączniku jest grafika promocyjna do wykorzystania w mediach społecznościowych.
 12. Dodatkowych informacji udziela ks. Łukasz Malec (tel. 734 430 294)
Skip to content