Katechezy przed chrztem

Terminy katechez: 29 lutego, 14 marca, 28 marca 2020 r. – godz. 11.30

Miejsce: Dom Pielgrzyma w Grodowcu

Od dwóch lat w naszej diecezji wprowadzone zostały katechezy przed chrztem, które przygotowują rodziców i chrzestnych do dobrego przeżycia chrztu dziecka oraz do sumiennego podejmowania obowiązków spoczywających na rodzicach i chrzestnych. Po ukończeniu trzech nauk rodzice i chrzestni otrzymują diecezjalne zaświadczenie. Przygotowania do chrztu nie trzeba ponawiać przed chrztem kolejnego dziecka.

Pierwsze spotkanie, podczas którego będą prowadzone zapisy, odbędzie się w sobotę 29 lutego o godz. 11.30 w Domu Pielgrzyma w Grodowcu. Kolejne dwa spotkania – 14 i 28 marca.

Skorzystać z tej formy przygotowania powinni szczególnie ci, którzy w tym roku zamierzają poprosić Kościół o chrzest dla swojego dziecka oraz ci, którzy spodziewają się zostać rodzicami chrzestnymi.

Przypominamy również przy tej okazji, że rodzicem chrzestnym może zostać wyłącznie osoba wierząca i praktykująca, która otrzymała sakrament bierzmowania, ponadto nie jest związana żadnymi przeszkodami kanonicznymi, które nie pozwalałyby przystąpić do spowiedzi i Komunii.