Muzeum

Od marca 2015 roku przybywający do tego niezwykłego miejsca, którym jest Sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei – najważniejszy ośrodek kultu Matki Bożej w północno-zachodniej części Dolnego Śląska – mogą zwiedzać przygotowaną w przyziemiu grodowieckiego kościoła salę muzealną przybliżającą bogactwo oraz piękno barokowej sztuki tworzącej grodowiecki pielgrzymkowy zespół architektoniczny. Zastosowanie i zestrojenie w niej całej gamy środków wyrazu, którą budują: historyczne wnętrze, światło, dźwięk, obraz, pismo, eksponaty muzealne i wykreowane formy plastyczne w połączeniu z zastosowanymi nowoczesnymi nośnikami multimedialnymi pomagają w ekspozycji zarówno wątku religijnego, jak i artystycznego uzupełnionych o informację historyczną. Wystawa, która objaśnia i unaocznia historię oraz duchowy charakter tego niezwykle urokliwego miejsca, które ze względu na wyjątkowo malownicze usytuowanie określane jest mianem „Głogowskiej Szwajcarii” sprawia, że wszystkie te wymiary wzajemnie przenikają się ze sobą tworząc jedną całość uatrakcyjniającą jeszcze bardziej to miejsce.

Bruno Clemenz w swojej publikacji dot. Grodowca z 1919 roku napisał: „Wśród miejsc pielgrzymkowych Śląska obok Wambierzyc i Góry św. Anny poczesne miejsce zajmuje Grodowiec. Jego sława przekracza granice kraju, gdzie od kilkuset lat przybywają pobożni pielgrzymi z dalekich rejonów, szczególnie z Wielkopolski. Swoje prośby przedstawiają Stwórcy za wstawiennictwem Matki Bożej i czynią pokutę za swoje grzechy”. Muzeum, dziś przybywającym do sanktuarium pielgrzymom, przybliża historię tego niezwykłego miejsca, które od wieków pomaga spotkać się z Bogiem na płaszczyźnie wiary, także poprzez piękno otaczającego grodowieckie wzgórze krajobrazu oraz bogactwo sztuki sakralnej. Grodowiecka świątynia to bowiem jedna z pereł śląskiego baroku. Dotyczy to zwłaszcza cennego wyposażenia jej wnętrza, obfitującego w dzieła rzeźbiarskie i wybitnej klasy malarstwo. Zabytki sanktuarium są przykładem na to, że śląska sztuka barokowa jawi się jako kulturowy fenomen na skalę europejską. Odwiedzającym muzeum grodowieckie pomaga na nowo ją odkryć także poprzez pełnienie funkcji Punktu Informacji Turystycznej Gminy Grębocice wzmacniając jednocześnie jej turystyczną atrakcyjność.

mk