Niedziela św. Franciszka

Niedziela św. Franciszka to coroczne wydarzenie odbywające się w pierwszą niedzielę po dniu liturgicznego wspomnienia św. Franciszka z Asyżu – w tym roku 9 października. Poprzez zaproszenie do włączenia się w obchody tego dnia, chcemy w szczególny sposób zwrócić uwagę Polaków na palące problemy ekologiczne i społeczne współczesnego świata. A podążając śladami św. Franciszka i w myśl nauczania św. Jana Pawła II, zachęcić do podjęcia kroków w kierunku “ekologicznego nawrócenia”. Chcemy, by Niedziela Św. Franciszka była w Polsce mocnym akcentem i zwieńczeniem Czasu dla Stworzenia, czyli gorąco wspieranego przez Ojca Świętego miesiąca modlitw w intencji świata stworzonego.

Tegoroczną Niedzielę św. Franciszka, objętą patronatem Konferencji Episkopatu Polski, będziemy obchodzić pod hasłem “Mniej znaczy więcej. Radość z dzielenia.”, zachęcając do kultywowania wielkodusznego umiarkowania i prostoty, oznaczających “uczenie się dawania, a nie po prostu rezygnowania” (Laudato si’ 9) – by odkrywać radość z dzielenia się i obdarowywania w myśl słów Jezusa, że “więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu” (Dz 20, 35).

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w obchody tegorocznej Niedzieli św. Franciszka. Dzięki wspólnie podjętym działaniom możemy propagować styl życia bardziej zrównoważony, przyjazny ludziom i środowisku. Jest to także propozycja powrotu do tradycyjnych cnót: gospodarności, zapobiegliwości i solidarności, co wydaje się szczególnie ważne w kontekście zbliżającej się trudnej zimy, będącej efektem aktualnych kryzysów gospodarczych i politycznych. Wierzymy, że parafie mogą odegrać tu szczególną rolę, będąc przykładem wspólnot otwartych na wyzwania współczesności, odpowiedzialnie wychodząc im naprzeciw w duchu chrześcijańskiej miłości.