Plan Odwiedzin Duszpasterskich

Zapraszamy do wspólnej modlitwy, spotkania, poznania się i rozmowy o radościach i smutkach odwiedzanych rodzin oraz o sprawach naszej wspólnoty parafialnej. Jeżeli ze względu na czas pracy lub inne przeciwności ktoś nie może przyjąć kapłana w wyznaczonym czasie – prosimy o zgłoszenie tego w zakrystii lub w biurze parafialnym, tak, byśmy wspólnie mogli ustalić dogodny czas.