Plan Odwiedzin Duszpasterskich

Zapraszamy do zapoznania się z planem odwiedzin duszpasterskich w naszej parafii