Konto – cmentarz

RACHUNEK BANKOWY

BANK PEKAO S.A.

Nr: 61 1240 1486 1111 0010 7622 3898

Dziękujemy za ofiary na utrzymanie naszego cmentarza.