Wielki Post z Ordynariatem Polowym

Ordynariat Polowy we współpracy z Portalem Stacja7.pl przygotował materiały duszpasterskie na Wielki Post i zachęca do ich wykorzystywania. Są to rekolekcje pt. Czas walki oraz rozważania Drogi Krzyżowej pt. Podnieś się, których autorami są żołnierze, funkcjonariusze i osoby związane ze służbami mundurowymi. Materiały przybliżają wiernym specyfikę duszpasterstwa wojskowego, którego celem nadrzędnym pozostaje modlitwa i dążenie do pokoju w czasach, w których toczy się wojna.

Rozważania Drogi Krzyżowej i rekolekcji do pobrania i wysłuchania:

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articles/wiadomosci-luty-2023/rozwazania-drogi-krzyzowej-podnies-sie-przygotowane-przez-stacje7-i-ordynariat-polowy-zapowiedz/


https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articles/wiadomosci-luty-2023/rekolekcje-wielkopostne-czas-walki-i-rozwazania-drogi-krzyzowej-przygotowane-przez-stacje7-i-ordynariat-polowy-zapowiedz/