Wspólnoty i grupy modlitewne

Parafialna Rada Duszpasterska

Apostolat Maryjny

Wspólnota Żywego Różańca

Parafialny Zespół Caritas

Wspólnota Ministrancka

Schola parafialna