Zarządzenie biskupa diecezjalnego dotyczące programu duszpasterskiego w czasie epidemii – etap III

Zarzadzene-dotyczace-programu-duszpasterskiego-w-czasie-epidemii-30.05.2020-r._Strona_3